Velkommen på turer med oss i Cora Care!
Under ser du regler for avbestilling / innstilling av reiser.AVBESTILLING AV REISEN

Avbestilling av reisen kan gjøres inntil 4 uker før avreise.

Eventuellt innbetalt depositum refunderes ikke, dette må tas med eventuell privat reiseforsikring.

· Avbestilling inntil 4 uker før avreise vil innbetalt beløp refunderes unntatt depositum.
· Avbestilling etter 4 uker før avreise refunderes ingenting, dette må tas med eventuell privat reiseforsikring


INNSTILLING AV REISEN FRA ARRANGØRENS SIDE

Innstilling av reisen kan skje om det oppstår uforusette forhold på stedet som skal besøkes, som for eksempel krig, naturkatastrofer, epidemier eller lignende situasjoner som nevnt foran, force majeur eller alvorlig sykdom eller død hos arrangøren.

Ved innstilling av reisen refunderes 100 % av innbetalt sum.

Vi tar forbehold om små endringer på turene og eventuell avlysning om det ikke blir tilstrekkelig påmeldte.