Vi bryr oss om mennesker
 
Cora Care sin visjon er "å styrke mennesker som kommer til et nytt land og en ny kultur". Med mennesker menes brukerene av Cora Care sine tjenester. Visjonen skal gjenspeile Cora Care sitt høye ambisjonsnivå og tjenestekvalitet!

Å styrke kundene innebærer:


  • å oppmuntre til selvstendighet og uavhengighet hos våre kunder på tross av fremmed land og kultur.
  • å berike livet for eldre og funksjonshemmede.
  • at kundene kjenner seg trygg og sikker.
  • at brukerne opplever at de får god service og blir møtt med respekt og varme.
  • å lage trygge og spennende reiser sammen med våre kunder.
Vi vil skape uforglemmelige turopplevelser for våre kunder!

Vårt motto er "Vi bryr oss om mennesker". Dette er grunnlaget for alt vårt arbeid. Gjennom de siste 12 årene har vi vist at kunnskaper og varme i sammen blir Cora Care.